arrow

Terug naar overzicht

Concord Neonatal

'Met het rekenmodel kunnen we zelf de impact eenvoudig doorrekenen'

Rianne Rotink – CEO Concord Neonatal

100% Afbeelding

content-image content-image content-image

Welke oplossing biedt Concord Neonatal?
Meer dan 1 op de 10 baby’s heeft direct na geboorte extra zorg nodig. Een groot deel van deze kinderen heeft te maken met een ‘valse start’ door bijvoorbeeld vroeggeboorte. Concord Neonatal helpt deze baby’s en ouders in hun strijd in de eerste paar minuten na geboorte. Met een nieuwe werkwijze en een speciale opvangtafel, de Concord Birth Trolley, wordt het mogelijk voor zorgverleners om direct na geboorte levensreddende zorg te verlenen, terwijl de navelstreng verbonden blijft. Dichtbij moeder gebruikt de baby het zuurstofrijke bloed uit de placenta, totdat hij/zij zelf ademhaalt. Dit voorkomt een “shock” in de bloedsomloop van de baby, die optreedt als de navelstreng wordt doorgeknipt op het moment dat de baby nog niet zelf ademhaalt. Door de Concord Birth Flow neemt naar verwachting de schade aan hersenen en ingewanden af, waardoor het risico op serieuze handicaps en sterfte kleiner is.

 

Wat heeft MedValue voor Neonatal gedaan?
MedValue heeft de impact van de Concord Birth Flow  gekwantificeerd op basis van een verwachte verbetering van intact survival met minstens 10%. Hierbij is gekeken naar lange termijn gezondheidseffecten, ziekenhuis budget impact en kosteneffectiviteit. Hieruit blijkt dat de potentiële impact van Concord groot is, zowel op de kwaliteit van leven als op de reductie van zorgkosten.

De bevindingen van dit onderzoek hebben we ontvangen als rekenmodel, waarmee we zelf de impact eenvoudig kunnen doorrekenen op basis van resultaten van nog uit te voeren klinisch onderzoek, aanpassingen voor verschillende landen of zelfs individuele ziekenhuizen.

 

Wat heeft het werk van MedValue concreet opgeleverd?
We gebruiken het rekenmodel in eerste instantie voor een betere prijsbepaling (value based pricing). We kunnen met het model een business case met ziekenhuizen maken voor aanschaf van deze  innovatie en om met zorgverzekeraars in gesprek te gaan voor snellere adoptie van deze innovatie. Tenslotte kunnen we met het model analyseren waar de grootste impact te behalen is voor zowel gezondheidseffecten als kosteneffectiviteit. Dit biedt belangrijk inzicht voor toekomstige innovaties.

 

Hoe heb je de samenwerking ervaren?
Kosteneffectiviteitsanalyse is een specialisme van het team van MedValue. Erg prettig is dat één adviseur fulltime werkt aan de analyse en daardoor in korte tijd de diepte ingaat. Afspraken over op te leveren werk, scope van werkzaamheden, aannames en werkwijzen zijn op tijd gemaakt en ze hebben alle tijd genomen om uitleg te geven van de -best ingewikkelde- analyses en berekeningen. Wij zijn nu in staat om de inhoud op de juiste wijze te interpreteren en uit te leggen.

 

Waar staan jullie nu met het product?
We zijn in de afrondende fase van productontwikkeling van de Concord Birth Trolley. Onze eerste prioriteit is de implementatie van de Concord Birth Flow in alle 10 Nederlandse NICUs. Zij gaan de komende 2 jaar gezamenlijk een groot gerandomiseerd onderzoek doen om de 10% verbetering op “intact survival” te bewijzen.

Naar concordneonatal.com arrow

Meer weten over MedValue?

We staan altijd open voor een gesprek!

Neem contact op arrow