arrow

Terug naar overzicht

image

Value Impact

Wat is de potentiële meerwaarde van mijn innovatie in termen van gezondheidswinst? Hoe verhoudt zich dat tot de kosten? Op welke plek in het zorgpad levert mijn innovatie de grootste meerwaarde op? Tot welke (maximale) prijs is mijn product kosteneffectief?

Om de potentiële gezondheidswinst en kosteneffectiviteit te kunnen bepalen, ontwikkelt MedValue een besliskundig model (early HTA). In dit model wordt de huidige zorg vergeleken met de innovatie, op basis van relevante data uit verschillende bronnen. Daardoor wordt zichtbaar waar in het proces potentiële meerwaarde zit qua kosten en effectiviteit, hoe groot die meerwaarde is en welke stakeholders hier belang bij hebben. Onmisbare bouwstenen voor een innovatie met impact.

Een Value Impact resulteert in een eindpresentatie, mogelijk aangevuld met een rapport.

Meer weten over MedValue?

We staan altijd open voor een gesprek!

Neem contact op arrow